EVL psychologie tarieven EVL psychologie tarieven
Kennismakingsgesprek via telefoon Gratis
Intakegesprek
1-1,5 uur gesprek en probleemanalyse met een begeleidings- of onderzoekvoorstel
€ 100,00
Individuele begeleiding
Sessie van 45 minuten
€ 85,00
Observatie in de klas of thuis
1 uur observatie + korte verslaglegging
€ 100,00
Intelligentieonderzoek
Gesprek ouders en kind, gesprek leerkracht en/of IB, afname onderzoek (3 uur),
1 uur observatie in de klas, uitgebreide rapportage, nabespreking en evaluatie na 6-8 weken
€ 600,00
Intelligentieonderzoek met executieve functies
Gesprek ouders en kind, gesprek leerkracht en/of IB, afname onderzoek (4,5 uur),
1 uur observatie in de klas, uitgebreide rapportage, nabespreking en evaluatie na 6-8 weken
€ 720,00
Uitgebreid onderzoek
Gecombineerd onderzoek op leergebied van intelligentie, executieve functies en lees- reken
of motorische problemen.
Gesprek ouders en kind, gesprek leerkracht en/of IB, afname onderzoek (6 uur),
1 uur observatie in de klas, uitgebreide rapportage, nabespreking en evaluatie na 6-8 weken
€ 840,00
Onderzoek sociaal-emotionele of persoonlijke ontwikkeling
Dit kan een onderzoek naar persoonlijkheidsstructuur, prestatie en motivatie, veerkracht,
sociale ontwikkeling en/of sociale cognitie
Gesprek ouders en kind, afname onderzoek, rapportage, nabespreking en evaluatie
€ 175,00
Overig psychologisch onderzoek
Afhankelijk van de hulpvraag en het af te nemen onderzoek
op aanvraag
Mindset in beeld 
Individuele training op maat, gericht op het verbeteren van de (sport)mindset, focus en (zelf)beleving in 8 wekelijkse sessies. Dit past zowel binnen een sport begeleidingstraject als een leer- of ontwikkeltraject.
€ 525,00
Van A tot Zen…
Creatieve training gebaseerd op mindfulness, ontspanning en (zintuiglijk)bewustzijn. 6 bijeenkomsten (wekelijks) van ieder 1 uur; minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers
€ 115,00

VERGOEDINGEN:

Ik heb ervoor gekozen mijn werkzaamheden en dienstverlening niet te laten leiden door de verplichting (en daarmee belemmeringen) van de zorgverzekeraars. Ik heb derhalve geen contracten afgesloten en tevens beschik ik niet over een BIG-registratie. Wel heb ik een NIP-registratie en mag daarmee het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP voeren. Het NIP is de beroepsvereniging voor psychologen en het daaraan gekoppelde dienstmerk mag alleen gevoerd worden door een psycholoog met een universitair masterdiploma en voldoende werkervaring. Het telt daarmee als kenmerk voor kwaliteit.

Ik ben me bewust van het nadeel voor jou als cliënt, namelijk dat je de begeleiding zelf dient te betalen (N.B. onderzoek wordt nooit vergoed door de zorgverzekeraar, ook niet als het uitgevoerd wordt door een GZ-psycholoog of als er een contract afgesloten is). Het voordeel van mijn keuze voor jou/jullie is dat ik geen wachtlijsten heb, zowel niet voor de intake als niet voor de start van de begeleiding of onderzoek, dat ik volledig maatwerk kan leveren, dat er geen verplicht aantal sessies aan de begeleiding zit en dat we zonder de beperkingen vanuit een dbc (diagnose-behandelcombinatie) juist heel breed en dynamisch kunnen werken. Ik lever maatwerk en geef praktische en makkelijk toepasbare handvatten voor zowel de thuis- als de schoolsituatie.

REGISTRATIES:

Nip-registratie: Psycholoog NIP
Nip-registratienummer: 28816
AGB-code zorgverlener: 94-012750
AGB-code praktijk: 94-59980

FACTURERING:

Aan het einde van de maand ontvang je van mij de factuur (per post of per mail) met een betalingstermijn van 10 werkdagen (tenzij anders aangegeven). Mocht je liever in termijnen betalen, dan is het mogelijk de factuur kosteloos in maximaal 3 termijnen te voldoen. Geef mij dit wel van tevoren aan, zodat ik er met factureren rekening mee kan houden.

ANNULERING AFSPRAAK:

Soms kan een afspraak niet doorgaan, dat begrijp ik. Geef dit tijdig aan me door zodat ik niet voor niets kom. Bel je tenminste 24uur van tevoren af, dan zijn er geen kosten aan verbonden. Bij een te late annulering (minder dan 24 uur), ben ik genoodzaakt de helft van de kosten in rekening te brengen. Wanneer ik helemaal geen bericht ontvang (no-show), zal ik de volledige kosten in rekening brengen.

ANNULERING ONDERZOEK OF TRAINING:

Voor het annuleren van onderzoek en trainingen gelden andere afspraken. Die staan vermeld in de overeenkomst die we aangaan. Een en ander is afhankelijk van de reden van annulering en het wel of niet verzetten van de afspraak.

BTW:

Per januari 2013 geldt een BTW-verplichting (21%) voor psychologen. Omdat ik dat destijds een onredelijke verhoging vond, heb ik deze verhoging niet in mijn prijzen doorberekend maar de kosten van de BTW voor eigen rekening genomen. In 2016 lijken de onderhandeling van het NIP met de Belastingdienst hun vruchten af te werpen en worden NIP-psychologen waarschijnlijk alsnog vrijgesteld van BTW. Aangezien ik eerder de kosten voor eigen rekening heb genomen, zal deze vrijstelling niet tot een verlaging van de tarieven leiden.

lijn-met-pijl-blauw