BEGELEIDING

Wanneer je een-op-een met een kind of met ouders werkt, is het persoonlijke contact van essentieel belang. Een prettige, veilige en vertrouwde sfeer is belangrijk. Om die reden kom ik voor de begeleiding bij jullie thuis. Op die manier halen we al een deel van de spanning rondom een gesprek weg. Soms is dat echter niet mogelijk en op die momenten zorg ik dat ik op een andere locatie een fijne ruimte kan gebruiken. Verder vind ik het belangrijk om diezelfde prettige en losse sfeer ook in mijn gesprekken door te laten werken. Eigenlijk wil ik een sfeer creëren waarbij het kind niet doorheeft dat we “aan het werk” zijn. Spelenderwijs toch grote sprongen maken door middel van creativiteit en spelelementen.

begeleiding

In mijn begeleiding ben ik me gaandeweg meer gaan richten op angstgerelateerde problematiek en ben ik me op dit vlak steeds verder gaan specialiseren en ontwikkelen. Dit varieert van een specifieke fobie, bijvoorbeeld bang voor handen, tot faalangst, maar heeft dus ook te maken met onzekerheid, overmatig piekeren, laag zelfbeeld, bredere angstgevoelens en ook hooggevoeligheid (hsp) en klachten die voortkomen uit onderpresteren (hoogbegaafdheid) of overvraging. Deze angstklachten hebben vaak zowel op persoonlijk vlak als op het schoolvlak hun weerslag. Het is daarom belangrijk om op tijd aan de slag te gaan om deze moeilijkheden aan te pakken, zodat het kind zich weer lekker in zijn/haar vel voelt en (weer) kan gaan stralen.
Dit wil niet zeggen dat je niet met andere hulpvragen bij mij terecht kunt, want dat kan zeker ook.

Sinds kort begeleid ik bijvoorbeeld ook jonge sporters die kampen met blokkades of (faal)angst om hun mindset weer te verbeteren zodat zij zich beter kunnen focussen op hun sport. Die blokkades staan vaak het sportplezier, maar ook de prestaties in de weg. Door te werken aan je mindset, kun je deze blokkades opheffen en voel je je weer vrij om in je sport te geven wat je in je hebt.

Hiernaast is het ook belangrijk om met jullie als ouders te werken. Mindful en positief opvoeden zijn bij mij de speerpunten, maar daarnaast vind ik het ook belangrijk om met praktische tips jullie (weer) verder op weg te helpen zodat jullie in staat zijn je kind verder te begeleiden in zijn/haar groeiproces. Maar vaak ook nemen ouders contact met me op om gewoon “te sparren” met iemand over opvoedvragen of –onzekerheden die ze hebben, zonder dat er een specifieke hulpvraag of hulpbehoefte vanuit hun kind is. Dus dat behoort ook zeker tot de begeleidingsmogelijkheden.

Neem gewoon eens contact met me op! Kosteloos en geheeld vrijblijvend maken we dan een telefonische afspraak. Dan bespreken we kort wat de hulpvraag is en kan ik aangeven wat ik voor jullie kan betekenen. Bel 06-22896786 of mail naar info@evlpsychologie.nl.

lijn-met-pijl-rood